لیفتراک لانکینگ (lonking) دیزلی

ویژگی لیفتراک لانکینگ دیزلی

  • تجهیزات لجستیک LG35D(T)
  • لیفتراک احتراق داخلی LG35DTIII
  • ظاهر لیفتراک نسل سوم
  • مجهز به موتور Mitsubishi
  • طراحی پیشرفته ارگونومیکی با ظرفیت بزرگ رادیاتور
  • دکل دید گسترده